VVS/EL Service

Behöver du hjälp med någonting i din fastighet eller i ditt hem? Exempelvis byte av elcentral, montering av nya uttag, rensa avloppet, byte av WC-stol, felsökning av din värmeanläggning eller annat kan du nå oss på vår serviceavdelning, se kontaktuppgifter nedan.

Vi hjälper alla fastighetsägare, både privata, kommunala, aktiebolag, landsting m.m.

Vi har flera administratörer samt montörer för att vi skall kunna hjälpa dig med ditt ärende så fort som möjligt!